Vinh và nhục của đời giáo viên!

0 No tags Permalink

(Xin lỗi nhà văn Balzac vì đã nhái tên tiểu thuyết nổi tiếng "Vình và nhục của đời kỹ nữ"! Mong Đại văn hào và cả kỹ nữ đại xá!).   Hôm trước nhận được tin một đồng nghiệp lớn tuổi phải nghỉ dạy để đi mổ dây thanh quản. Thật ra thầy gặp vấn đề này ...

alt :

Phản hồi về Nữ quyền!

0 No tags Permalink

Chắc ai cũng biết mình hay bảo vệ nữ quyền, vì thế đôi khi cũng bị một số nam giới bực mình. Khi đi dạy mình cũng không từ bỏ quan điểm ấy, đôi khi cũng ngại, không biết có bị nam sinh viên “kỳ thị” lại không? Nhưng hình như giới trẻ bây giờ ...

alt :

Đâu cái điền!

0 No tags Permalink

Vừa quay về “cái máng lợn” của mình thì công việc đã lại đổ ập vào đầu. 10 chiến sĩ Cao học, 10 báo cáo thực tập giữa khóa! Cao học thì vẫn dở như xưa rồi, khỏi phải nói nhưng báo cáo thực tập giữa khóa hình như tệ hơn hay sao ấy! Khi ...

alt :