HÃY HỌC SÒNG PHẲNG

0 No tags Permalink

Mạng đang dậy song với bài viết của thầy Phạm Thành  Long, Đại học Kinh tế Quốc dân, trả lời một bạn sinh viên than thở về việc năm thứ hai nhà trường sẽ  tăng học phí. Theo thầy Long thì "Học đại học chính là một phi  vụ đầu tư của các bạn và ...

alt :

Nghĩ về nước Mỹ

0 No tags Permalink

         Tháng 7 – 2015 một đứa cháu đang dạy học ở Mỹ về thăm, mang theo cuốn sách dày 640 trang “Viết về nước Mỹ - năm thứ XV” - quà tặng của mẹ cháu, vốn là bạn cũ hiện đang sống ở Mỹ - một tuyển tập những bài của đồng bào gửi ...

alt :