Chờ ai ở cuối đường???

0 No tags Permalink

Như hầu hết những người phụ nữ khác, ước muốn lớn nhất của tôi thời con gái là có được một tình yêu trọn vẹn chứ không phải là một thành công rực rỡ nào đó trong công việc. Nhưng theo thời gian, tôi nhận thấy thành công trong công việc dễ hơn rất nhiều ...

alt :