Dành cho sinh viên và đồng nghiệp của tôi!

0 No tags Permalink

Đã có quá nhiều bài viết về sự yếu kém trong giáo dục Việt nam. Là người có truyền thống gắn bó với ngành này, mình không khỏi đau lòng trước thực trạng đó. Nói thật là mình thấy không biết xếp giáo dục Việt nam vào chỗ nào trong bản đồ giáo dục thế ...

alt :