CỤ RÙA HỒ GƯƠM

0 No tags Permalink

Hồ Gươm có một Cụ Rùa Cụ lặn dưới nước bốn mùa triền miên Cụ mong cuộc sống bình yên Họ hàng Cụ đã thăng thiên hết rồi   Không phải họ chết già đời Mà chết vì bị con người... nấu ăn Thò lên là chết nhăn răng Thế nên Cụ chỉ ngắm trăng đáy hồ   Thế rồi lễ hội lễ hè Người đông ...

alt :