Chuyện phiếm

0 No tags Permalink

Chuyện phiếm

–         Em ơi, hôm nay tôi có hẹn với em không nhỉ? Nếu không thì để hôm khác nhé, em thông cảm, hôm nay tôi bận rồi!

–         Em ơi, dấu cách để trước hay sau dấu chấm/dấu phẩy/ngoặc đơn/ngoặc kép….?

–         Sao em lại để lề to/bé thế này? Quy định là 3.5 cm cơ mà? …. Em phải phân biệt được giữa inch và centimet chứ?

–         Chữ “ngành” có “h” hay không? “Li luận” phải viết là “Y” chứ?

–         Tên riêng của người/cơ quan sao không viết hoa? Trường Đại học Ngoại thương /công ty XYZ viết hoa những chữ nào?

–         Câu văn phải có chủ ngữ, chủ ngữ phải là danh từ. Vì vậy, “với công ty” không được tính là chủ ngữ chứ?….

–         Em có biết cách trình bày văn bản trên máy tính không? Sao không đánh số trang?

–         …….

Đố mọi người biết, đây là tình huống giao tiếp nào? Xin tiết lộ: đây là nội dung chủ yếu trong các buổi hướng dẫn làm Báo cáo thực tập và Khóa luận Tốt nghiệp của mình. Không biết học sinh bây giờ học tiếng Việt ở đâu mà khổ thế? Và chương trình Tin học văn phòng dạy gì nhỉ?

Càng ngày mình càng thấy chân lý: “The more you learn, the more you forget/ The more you forget, the less you know/Why do you study?”

And why do we try to teach?

Vì vậy, quá trình hướng dẫn nào cũng khá “trần ai”. Được cái sinh viên mình thường đạt điểm cao nên cuối cùng cô trò cũng vui vẻ! Còn may đấy, nếu không mình đến stress nặng mất!

Ảnh chụp hôm liên hoan mừng bảo vệ thành công của Nhóm KLTN K 45

Ảnh chụp hôm liên hoan mừng bảo vệ thành công của Nhóm KLTN K 45

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *