Chuyện vui về xếp hạng Đại học!

0 No tags Permalink

Tin Đại học Giao thông Thượng Hải công bố bản xếp hạng các trường Đại học của mình và rất được thế giới quan tâm làm người châu Á rất phấn khởi. Ba giảng viên Đại học châu Á đến nhà thờ cầu nguyện cho trường của mình.

Người Nhật hỏi:

– Chúa ơi, bao giờ trường của con mới vào được top 100 của Thế giới ?

– 10 năm nữa con ạ,  Chúa trả lời.

– Nhưng lúc đó thì con đã chết rồi!

Người Trung Quốc hỏi:

– Chúa ơi, khi nào thì trường TQ được vào top 100 của Thế giới?

– 20 năm nữa – Chúa phán.

– Thế thì lúc đó con cũng đã chết rồi!

Đến lượt người Việt Nam hỏi:

– Chúa ơi, bao giờ thì trường Việt Nam được vào top 500 của Thế giới?

Chúa buồn rầu nói:

– Lúc đó thì ta cũng đã chết rồi, con ạ!!!

 

(Muốn tag bác NGuyễn Tấn Dũng mà không được accept

Tiêu chí xếp hạng đại hoc của THE

Tiêu chí xếp hạng đại hoc của THE

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *