Chuyện vui về xếp hạng Đại học!

0 No tags Permalink

Tin Đại học Giao thông Thượng Hải công bố bản xếp hạng các trường Đại học của mình và rất được thế giới quan tâm làm người châu Á rất phấn khởi. Ba giảng viên Đại học châu Á đến nhà thờ cầu nguyện cho trường của mình. Người Nhật hỏi: - Chúa ơi, bao giờ trường ...

alt :