Hai tuần nhìn lại!

0 No tags Permalink

Mình nhớ khi còn nhỏ có đọc một truyện về 1 nhà khoa học Nga, khi được hỏi “Khó khăn lớn nhất mà ông gặp phải là gì?” đã trả lời: “Tôi không biết”. Phóng viên ngạc nhiên hỏi lại: “Thế ông chưa gặp khó khăn bao giờ à?”, ông trả lời: “Lúc nào cũng ...

alt :