QUYẾT ĐOÁN HAY GIA TRƯỞNG???

0 No tags Permalink

Phụ nữ cứ ngồi với nhau tất nhiên lại bàn chuyện chồng con. Một bạn bảo, đàn ông  gia trưởng cũng tốt vì như vậy trong nhà mới thống nhất, yên ổn được. Mình và một vài bạn nữa thì kịch liệt phản đối vì cho rằng đàn ông cần quyết đoán chứ không được gia trưởng. Ở VN có vẻ khá nhiều người lẫn lộn giữa hai khái niệm này.

Quyết đoán là việc sau khi lắng nghe ý kiến mọi người thì người đứng đầu sẽ lựa chọn để quyết theo một hướng, không e ngại những ý kiến phản đối. Trong gia đình Việt người đàn ông thường được lựa chọn để đóng vai trò này phần vì truyền thống, phần vì bản tính đàn ông được cho là dễ quyết đoán hơn nhưng mình cũng từng gặp rất nhiều phụ nữ đóng vai trò này rất tốt. Quyết đoán không dễ vì cần có sự sáng suốt để lựa chọn, sự can đảm để đương đầu với người khác khi bảo vệ ý kiến của mình và cả sự dấn thân, dám chịu trách nhiệm về hậu quả quyết định của mình. Không phải bỗng dưng tất cả những người lãnh đạo thành công đều có tính cách này. Vì vậy, gia đình nào có được người đàn ông quyết đoán là gia đình may mắn.

 

Còn gia trưởng là việc khăng khăng theo ý mình, bất chấp đúng/sai, chỉ vì cho là anh ta là chồng/bố/ông thì có quyền bắt người khác theo ý mình. Gia trưởng rất dễ vì chả cần có phẩm chất tinh thần nào cũng làm được. Vì vậy những người đàn ông ít học, bất tài thường rất thích làm kiểu này. Đây cũng là tính xấu chỉ có ở đàn ông, chưa từng có người phụ nữ nào bị chê là “gia trưởng”. Gia trưởng thường đi kèm sự độc đoán, bắt ép người khác theo ý mình nên cũng là nguồn gốc sinh ra bạo lực gia đình. Gia đình có người bố gia trưởng khó có hạnh phúc vì người mẹ và các con không dám cãi lại nên phải đồng lòng để che giấu người bố. Trong hầu hết các trường hợp, ông ta chỉ có một uy danh hão, không được vợ con chia sẻ, cô đơn lẻ loi ngay trong gia đình mình, nhiều khi còn bị tất cả đồng lòng lừa dối. Nhưng vì sĩ diện, vì hiểu sai ý nghĩa từ “gia trưởng”, nhiều đàn ông Việt vẫn mong muốn có tính cách này.

 

Còn bạn, người đàn ông trong gia đình bạn là người quyết đoán hay gia trưởng?

Quyet doan hay gia truong

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *