Trẻ em và Chiến tranh

0 No tags Permalink

Lâu rồi mới gặp một bài thơ làm mình xúc động như vậy! Bài thơ làm mình nhớ đến những ngày sơ tán, lúc đầu còn trốn bố mẹ, tò mò chạy ra ngoài xem máy bay như một trò vui. Chỉ khi một lần chứng kiến bom rơi đạn nổ gây tang tóc thế ...

alt :