Vô đề

0 No tags Permalink

Hotel của mình nằm ngay cạnh sông Đà. Nhìn cảnh sông ngày cuối Đông nhớ bài thơ này: Hoa Cỏ May Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên mình ai gọi sau vòm lá Lối cũ em về nay đã thu. Mây trắng bay đi cùng với gió Lòng như trời biếc lúc nguyên ...

alt :