Vô đề

0 No tags Permalink

Hotel của mình nằm ngay cạnh sông Đà. Nhìn cảnh sông ngày cuối Đông nhớ bài thơ này:

Hoa Cỏ May

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

(Xuân Quỳnh)

“Không ai tắm được 2 lần trên cùng 1 dòng sông”. Lòng người miên man như nước chảy, có khi không biết lại hơn…

Vo de

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *