Ước mơ “Con Vịt quay”!

0 No tags Permalink

Cũng như nhiều người thế hệ 5x, 6x và 7x nữa, khi còn nhỏ cuộc sống của tôi rất thiếu thốn. Một cuốn sách giấy đen ngòm, một tô phở... nhiều khi cũng đã là một mong muốn ngoài tầm với. Kỷ niệm “sống động” nhất về thực phẩm của tôi là năm lớp 10, ...

alt :