Không hiểu?

0 No tags Permalink

Có quá nhiều chuyện mình không thể hiểu được trong vụ ông CHHV:

1. Vì sao nam và nữ hẹn gặp nhau ở một hotel vì mục đích mà ai cũng biết, nhưng khi bị bắt gặp, lại chỉ có người nam trong “trang phục nhạy cảm”? Theo logic trong vụ ấy nam phải chủ động, tức là người nữ thường bị “naked” trước, trừ khi người nữ là dân “chuyên nghiệp”. Nhưng không lẽ nghề luật sư ở VN nghèo đến mức độ nữ luật sư phải đi “làm thêm” bằng nghề này?

2.  Vì sao ông CHHV lại bị bắt vì một tội lẽ ra chỉ bị phạt hành chính, thậm chí còn bị khám nhà?

3. Vì sao ông CHHV lại bị điều tra hình sự vì những văn bản mà ông đã công khai nhiều lần trước đó trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà lúc đó  k ai phản ứng gì?

4. Vì sao việc Hương Trà bị bắt được báo chí nhấn mạnh là không liên quan đến một quan chức nhưng việc gia đình viết thư xin lỗi quan chức đó lại được coi là tình tiết giảm tội?

 

Hay “hỏi có nghĩa là trả lời”?

Khong hieu

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *