Hình tam giác muôn đời!

0 No tags Permalink

Tove Ditlevsen

Hồng Thanh Quang dịch!

 

 

Trên con đường tôi đi

Có hai người đã tới

Một người rất yêu tôi

Còn tôi yêu người khác

 

Người sống trong khao khát

Trong những lúc tôi mơ

Người kia đứng sững sờ

Trước cửa lòng khép chặt

 

Người cho tôi hạnh phúc

Luôn như gió vội bay

Người dâng tôi trọn đời

Không có gì đền đáp

 

Người bắt máu tôi hát

Tình phóng khoáng trắng trong

Người như mộng đời thường

Bóp cõi lòng tôi nát

 

Hai người đó trong đời

Phụ nữ nào cũng gặp

Trăm năm chỉ một lần

Họ được trùng làm một!

 

Một bài thơ tôi rất thích nhưng sao quá buồn!

Hinh tam giac muon doi

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *