Tóc gió thôi bay…

0 No tags Permalink

“ Cái răng cái tóc là góc con người”, từ ngàn xưa các cụ đã dạy thế. Với phụ nữ, mái tóc còn là một công cụ “chết người” để thể hiện vẻ đẹp giới tính nữa. Chả trách Đạo Hồi đã cấm phụ nữ xõa tóc trước mặt đàn ông lạ. Chỉ tiếc là ...

alt :