Love vs. Sex!

0 No tags Permalink

Đề tài muôn thưở! Mong các bạn trẻ học hỏi được dôi chút từ câu chuyện này! "Đây là câu chuyện tranh cãi giữa 2 vị có tên là Tình Yêu và Tình Dục. Tình Yêu quá nhiều lần bị lép vế trước Tình Dục. Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt ...

alt :