Nghe bài hát “Cõng mẹ đi chơi”

0 No tags Permalink

Tôi đã từng nghe bài hát “Cõng mẹ đi chơi” nhưng không để ý lắm. Cụm từ “Cõng mẹ đi chơi” có vẻ hơi “cổ” quá và tôi sợ lại gặp phải một bài hát “giáo điều” nữa. Nhưng chỉ đến khi tôi khi xem Show diễn của Không gian Âm nhạc, được nghe Quang ...

alt :