Chút thông tin về các trang mạng ở Việt nam

0 No tags Permalink

Đầu năm đọc trang nguyenvantuan.net, trang ưa thích của mình mới biết, theo alexa.com, hiện có 3 trang blog dẫn đầu không gian mạng VN: đó là Ba Sàm, Quê Choa, và Xuân Diện. Blog Ba Sàm đứng hạng 61,228 toàn cầu và 612 ở VN. Trang Xuân Diện đứng hạng toàn cầu thấp hơn ...

alt :