Bài học đầu năm!

0 No tags Permalink

Ngày đầu năm, trên đương đi ăn cưới, tình cờ đọc được một bài viết về một cuốn sách của một cô y tá người Úc, cho thấy thêm nhiều bài học về lẽ sống ở đời. Nghe nói bài viết được truyền đi trên Internet và được nhiều người bấm “like”. Thậm chí có ...

alt :