Học như thế nào?

0 No tags Permalink

Nhờ hoàn cảnh, tôi được cùng học, tiếp xúc và làm việc với những sinh viên có thành tích vào loại khá cao ở VN. Nhưng chỉ có rất ít người sau đó thành đạt hay sống một cuộc đời đáng sống. Hàng năm, tôi phải chứng kiến cảnh những sinh viên từng tràn trề ...

alt :