NHUẬN BÚT TRÊN FACEBOOK

0 No tags Permalink

 

Nhiều người hỏi mình thì giờ đâu mà viết FB, viết có được gì không hay chỉ toàn phiền toái??? Như mình đã nói, đầu tiên mình viết vì vui, vì thấy cần chia sẻ, sau là vì thấy nhiều bạn hưởng ứng, nói là bài viết của mình có ích cho các bạn ấy. Mình không quảng cáo bán hàng nên tất nhiên chẳng có đồng nào cả.

Nhưng nhờ FB mình có tìm lại được nhiều bạn bè, sinh viên cũ, biết nhiều bạn mới, ngày ngày nhận những cmt rất vui, thỉnh thoảng còn được mời café hay khi ốm có rất nhiều bạn cho đơn thuốc, thậm chí còn tặng thuốc nữa.

Đặc biệt khi kể là đang tìm mua/đọc sách rất hay được tặng sách. Hôm vừa rồi kể về sách của Đồng Hoa, hôm nay được tặng bộ này, kèm lời tặng rất dễ thương của một bạn chưa từng gặp ngoài đời.

MÌNH CÓ NÊN KỂ LÀ MÌNH ĐANG MƠ ƯỚC CÓ HELICOPTER KHÔNG NHỈ?

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *