Cẩm nang chọn chồng!

0 No tags Permalink

Một ngày lẩn thẩn, vớ được chuyện này trên Multiply, thấy đúng quá. Hy vọng sẽ giúp được ít nhiều cho “hậu sinh” chứ mình thì “nhắm mắt xuôi tay” rồi! Theo bạn mocphalekt, muốn lấy được chồng tốt cần theo những nguyên tắc sau: "1. NGUYÊN TẮC CHUNG: NGU THÌ CHẾT, BỆNH TẬT KHÔNG TỰ NHIÊN ...

alt :