Women are Persons!

0 No tags Permalink

Hôm nay đọc được một bài viết rất hay về bà của một cựu sinh viên. Bài viết làm tôi chạnh nhớ về bà ngoại của tôi. Bà tôi mất năm 72 tuổi, khi tôi đi nước ngoài. Khi còn nhỏ, tôi không được gần bà nhiều vì bố mẹ tôi đi công tác xa ...

alt :