Women’ life!

0 No tags Permalink

Tự hào

Hỏi trăng, trăng đi ngủ lặng

Hỏi gió, gió đã về trời

Hỏi mưa, mưa đã nghỉ ngơi

Hỏi than, dưới giường than nguội

Hỏi con, con chưa biết nói

Hỏi muỗi, muỗi chết trong đèn…

 

Có phải đèn thức cùng em

Đèn cũng hiu hiu lịm mệt….

Hỏi em, em không nhớ hết

Em thèm một giấc ngủ ngon!

 

Bài thơ này hay quá, có được ông chồng hiểu được nỗi khổ của vợ thế này là may lắm rồi! Nhưng sẽ hay hơn nữa nếu ông biết thức mà chia sẻ cùng người vợ “liễu yếu đào tơ”, lại đang nuôi con nhỏ của mình! Nhưng đòi thế có lẽ nhiều quá, lại thành “chị Thỏ bông” thôi!

Women life

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *