Body or Face?

0 No tags Permalink

Vừa được biết một nghiên cứu khá thú vị của đại học Texas. Có đến trên 70% nam và nữ chọn bạn tình dựa trên yếu tố khuôn mặt (face); chỉ có khoảng 30% chọn bạn tình dựa trên hình thể (body). Có t chút khác biệt giữa hai giới: nam ít coi trọng yếu ...

alt :