Quá bận để yêu???

0 No tags Permalink

Quá bận để yêu em... Thụy Anh  - Em yêu, anh quá bận để yêu em: Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết Em yêu, anh quá bận để yêu em!   Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có Tất cả như bóng ...

alt :