Âm nhạc và Công thức!

0 No tags Permalink

Bài thơ Huyền thoại một tình yêu của Đoàn thị Lam Luyến đã nhận được khá nhiều sự hưởng ứng của bạn bè. Nó làm tôi nhớ lại câu chuyện về bài hát "Như đã dấu yêu":   NHƯ ĐÃ DẤU YÊU Đức Huy “Trong đôi mắt anh em là tất cả Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu ...

alt :