Niềm vui chia đôi

0 No tags Permalink

Từ khi còn nhỏ, mình đã nghe bố mẹ bảo: “Nghề giáo viên là một con đò Đưa khách qua sông rồi một mình trở lại Khách đã đi là đi đi mãi Có bao giờ trở lại bến đò xưa?...” nghe cứ buồn buồn tủi tủi thế nào ấy! Quả là nghề giáo hiếm khi giàu, lại bị bó ...

alt :