Cổ tích người cha

0 No tags Permalink

Ở Việt Nam chắc ít người biết tháng Năm là tháng có Ngày của Mẹ còn tháng Sáu là tháng có ngày của Cha. Những ngày này không được quy định vào một ngày cố định mà ngày của mẹ là Chủ nhật đầu tiên của tháng Năm còn ngày của Cha là Chủ nhật ...

alt :