Du học trong mắt tôi (phần 2)

0 Permalink

Du học trước 1991 - mặt trái và những hệ lụy (Bận quá nên delay post bài. Tính mình nói thẳng, đây chỉ là cảm nhận cá nhân, mong mọi người tiếp nhận như thông tin để cân nhắc, xin đừng tự ái vì tác giả tuyệt đối không chỉ trích cá nhân ai cả)   Cho đến ...

alt :