Du học trong mắt tôi (Phần 3)

0 Permalink

Du học sau năm 1991 - Mâu thuẫn giữa học vấn và văn hóa Đông Tây   Sau năm 1991, tính chất du học đã hoàn toàn thay đổi. Số sinh viên, nghiên cứu sinh đi Nga và Đông Âu theo học bổng nhà nước giảm rất nhanh. Thay vào đó là trào lưu đi du học ...

alt :