Hãy ước mơ!

0 No tags Permalink

(Gửi tân sinh viên khóa 2014 -2018) Hàng năm cô vẫn được FTU Forum mời làm diễn giả chương trình chào tân sinh viên. Chủ đề năm nay là Hold on Your dream, một chủ đề rất inspirational! Nhìn những em sinh viên mới vào trường, cô nhớ lại mình mấy chục năm trước, thấy thời ...

alt :