Chuyên nghiệp hay là chết

0 No tags Permalink

Hội nhập quốc tế đã buộc mọi công ty của Việt nam phải cạnh tranh với công ty nước ngoài ngay trên sân nhà nên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ là ngành mà VN còn ít kinh nghiệm. Trong các ngành, hàng không là ngành phải chịu ...

alt :