Đọc sách Sex và những thứ khác

0 No tags Permalink

Mình đã thành fan của Tâm Phan khi tình cờ đọc được trích đoạn về đoạn đời bạn sống ở Sài Gòn với người yêu đầu và những biến cố khiến bạn phải bỏ anh ta. Bạn viết thuyết phục đến mức mình đang ngồi xe đi chơi với gia đình, chỉ đọc trên iPhone ...

alt :