Linh cảm

0 No tags Permalink

Hồi sinh viên mình thuộc rất nhiều thơ, có cả hai cuốn sổ chép đầy thơ nữa. Có 1 bài thơ cứ trở đi trở lại trong đầu mình, làm mình thỉnh thoảng lại lẩm bẩm như dở hơi mà không nhớ được là của ai!   Linh Cảm Chưa bao giờ em nói yêu anh Sao cứ ngỡ ...

alt :