“Lợi ích lan tỏa” của nghề giáo

0 No tags Permalink

Tình cờ trên FB tìm được em Mai Hương, sinh viên K34 FTU, tức là mình đã dạy em từ 16 năm trước đây. Em bảo vẫn rất nhớ mình vì ấn tượng với giọng đọc và cảm nhận của mình với bài thơ Chợ đời trên lớp. Bây giờ, sau 15 năm dòng đời ...

alt :