Học Luật khó hay dễ?

0 No tags Permalink

Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:
– Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?
Người sinh viên đáp:
– Em sẽ nói: “Mời ngài dùng trái cam này!”
Giáo sư giận dữ:
– Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
Sinh viên hắng giọng:
– Vậy thì, em sẽ nói với người đó: “Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kể hành vi hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kể bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kể hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý…”

Đấy là lý do vì sao văn bản luật luôn khó hiểu. God bless people, who should read it for teaching like me!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *