Note ngày cuối năm!

0 No tags Permalink

Mấy ngày nay toàn lo chuyện dọn dẹp, mua sắm! FB cũng vắng vẻ hẳn, chắc là ai cũng lo nghĩ đến cái dạ dày mấy ngày Tết y như mình! Nhặt được bài thơ này trên quechoa blog, post lên để đem lại chút không khí xuân cho FB. Mặc dù mình không thích ...

alt :