Note ngày cuối năm!

0 No tags Permalink

Mấy ngày nay toàn lo chuyện dọn dẹp, mua sắm! FB cũng vắng vẻ hẳn, chắc là ai cũng lo nghĩ đến cái dạ dày mấy ngày Tết y như mình! Nhặt được bài thơ này trên quechoa blog, post lên để đem lại chút không khí xuân cho FB. Mặc dù mình không thích TMH lắm vì thấy nói nhiều quá nhưng những câu thơ về ba ông vua Bếp này khá sâu sắc:

“Nặn ra bởi đất đã nhiều

Ai mà chịu lửa thử liều làm vua ?

Ngồi cai trị thật hay đùa

Để que cời mặc sức lùa rạ rơm ?

May mà mình cũng ” Đầu rau” nên không màng chuyện “ai ngồi làm vua” lắm! Thôi, năm mới bình an nào!

 

VUA BẾP

Trần Mạnh Hảo

 

Hăm ba tết Táo lên trời

Nhọ nhem mà thoắt được người tôn vinh

Lấy tro làm gốc dân tình

Khói um góc bếp triều đình đầu rau

Một niềm bồ hóng mai sau

Đứng nghiêng ba góc chụm nhau bảo hoàng

Trấu vun đống rấm ngai vàng

Gù lưng vua đội một làng nồi niêu

Nặn ra bởi đất đã nhiều

Ai mà chịu lửa thử liều làm vua ?

Ngồi cai trị thật hay đùa

Để que cời mặc sức lùa rạ rơm ?

Gửi hồn theo gạo vào cơm

Ăn than, uống lửa chẳng gờm cướp ngôi

Ngước lên trời nhọ đít nồi

Đầu rau quên chuyện mình ngồi làm vua

T.M.H.

Note cho ngay cuoi nam

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *