Tọa đàm với TS Nguyễn Thành Nam, TGĐ FPT

0 No tags Permalink

Nhờ Facebook, tôi đã tìm lại được Nguyễn Thành Nam, người bạn học từ thời cấp 3 của mình. Tôi rất hứng thú với những note của anh về công việc, về chiến lược phát triển và cả quan niệm sống. Những thành công trong kinh doanh, làm từ thiện và cả những giai thoại ...

alt :