I have a dream….

0 No tags Permalink

Chỉ là tình cờ, tôi rơi vào ngành Giáo dục và trong một thời gian khá dài, tôi vẫn trăn trở, không biết mình có làm nhầm nghề không? Trắc trở đầu tiên của tôi với nghề này là khi phỏng vấn tuyển dụng tôi ngây thơ hỏi Ban Tuyển dụng xem tôi có được ...

alt :