Đằng sau người đàn ông….?

0 No tags Permalink

Đi xem Show "Đôi mắt người xưa" của Quang Lê nhưng lại vì muốn thấy Kỳ Duyên... Quang Lê hát khá ngọt ngào, cùng dòng nhạc với Quang Linh nên những bài như Thương về Miền Trung, Huế xưa... thì khá OK nhưng vẫn không phải gu của mình! Kỳ Duyên và Phan Anh tung ...

alt :