Phát ngôn ấn tượng!

0 No tags Permalink

1. Câu nói đáng nghi ngờ nhất: - “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường cao tốc. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao nên tôi đề nghị phải xây”. Phát biểu của ông Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) khiến nhiều người... nghi ngờ chỉ số IQ của ông này.    2. Câu nói ...

alt :