Đường lối đối ngoại của 1 số quốc gia!

0 No tags Permalink

(Phạm Viết Đào)

1/ MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó

2/ ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó

3/ PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó

4/ NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó

5/ DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằng đó

6/ NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó

7/ TRUNG QUỐC: thằng nào đánh tao, tao chửi thằng đó

8/ ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi

thằng đó

9/ NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao sẽ diễn tập với MỸ

10/ BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN

 

Thấy đúng ra phết! Đố mọi người biết, đường lối đối ngoại của Việt nam như thế nào?

 

"Tàu lạ' đánh chìm tàu cá của Việt nam!

“Tàu lạ’ đánh chìm tàu cá của Việt nam!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *