Thứ trưởng cần có bằng ngoại ngữ????

0 No tags Permalink

  Công chúng đang xôn xao với dự thảoquy chế của Bộ Nội vụ, yêu cầu “thứ trưởng phải sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữthông dụng như Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, trình độ cao cấp bậc 6, hoặc sửdụng được tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số”. Chuyện này làm mình ...

alt :