Một chuyện rất bực mình!

0 No tags Permalink

Mình đã từng nói là rất ghét những lời bình phẩm thô lỗ của đàn ông về phụ nữ nói chung và vợ họ nói riêng. Rất ngạc nhiên là có nhiều nam giới Việt xét về mặt con người là rất tử tế, có tài nữa nhưng hễ nói đến đối xử với phụ ...

alt :