Speak English? Yes, YOU can!

0 No tags Permalink

(bị em Linh xui dại, post ăn theo em Lý Nhã Kỳ, hihi!)   Nhà tôi có truyền thống “sính ngoại ngữ” nên học lung tung cả. Ông ngoại tôi rất giỏi chữ Nho, từng là dịch giả trong cuốn Tuyển tập Thơ Đường. Sau đó, ông cũng phải “vứt bút lông đi giắt bút chì”, chuyển ...

alt :