NHÀ DƯỠNG LÃO

0 No tags Permalink

Cà phê sáng với VTV3 hôm nay BTV Mỹ Linh trò chuyện với nhà báo Vũ Công Lập về chủ đề tuổi già, trong đó có bàn về việc đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão để các cụ có người bầu bạn và có đủ phương tiện chăm sóc (http://www.youtube.com/watch?v=w7Qs_i4kHmY - xem khoảng từ ...

alt :